اسن‍پ حامی سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر شد

اسن‍پ حامی سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر شد
سامانه هوشمند حمل‌ونقل اسنپ به عنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر انتخاب شده است.

اسن‍پ حامی سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر شد

سامانه هوشمند حمل‌ونقل اسنپ به عنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر انتخاب شده است.
اسن‍پ حامی سی‌وسومین جشنواره موسیقی فجر شد

ممکن است بپسندید...