برانکو: نفت بسته بازی کرد/ جای احمدزاده و منشا خالی بود

برانکو: نفت بسته بازی کرد/ جای احمدزاده و منشا خالی بود
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه اشتباهات داوری علیه تیمش هر هفته تکرار می‌شود، گفت: به خاطر محرومیت تماشاگرانمان در جو غیر فوتبالی بازی کردیم.

برانکو: نفت بسته بازی کرد/ جای احمدزاده و منشا خالی بود

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه اشتباهات داوری علیه تیمش هر هفته تکرار می‌شود، گفت: به خاطر محرومیت تماشاگرانمان در جو غیر فوتبالی بازی کردیم.
برانکو: نفت بسته بازی کرد/ جای احمدزاده و منشا خالی بود

ممکن است بپسندید...