ترکیب نفت مشخص شد/ غیبت فراهانی و بنگر در لیست شاگردان افاضلی

ترکیب نفت مشخص شد/ غیبت فراهانی و بنگر در لیست شاگردان افاضلی
مسئولان جدید باشگاه نفت تهران در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کرده تا بازی این تیم با پرسپولیس را تماشا کنند.

ترکیب نفت مشخص شد/ غیبت فراهانی و بنگر در لیست شاگردان افاضلی

مسئولان جدید باشگاه نفت تهران در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کرده تا بازی این تیم با پرسپولیس را تماشا کنند.
ترکیب نفت مشخص شد/ غیبت فراهانی و بنگر در لیست شاگردان افاضلی

ممکن است بپسندید...