خاکی که امام زمان (عج) آن را طلا کرد

خاکی که امام زمان (عج) آن را طلا کرد
ماجرای طلا کردن خاک به دستان امام زمان (عج) به نقل از مرحوم شیخ طوسی رحمۀ اللّه علیه را در اینجا بخوانید.

خاکی که امام زمان (عج) آن را طلا کرد

ماجرای طلا کردن خاک به دستان امام زمان (عج) به نقل از مرحوم شیخ طوسی رحمۀ اللّه علیه را در اینجا بخوانید.
خاکی که امام زمان (عج) آن را طلا کرد

ممکن است بپسندید...