چند نکته درباره غائله ۹۶

چند نکته درباره غائله ۹۶
مشکلات اقتصادی بخش بزرگی از مردم ایران هیچ جای انکار و لاپوشانی ندارد. این‌ها همان مردمی هستند که در غائله ۹۶ هم پای کار نظام ایستادند و امید دشمن را ناامید کردند.

چند نکته درباره غائله ۹۶

مشکلات اقتصادی بخش بزرگی از مردم ایران هیچ جای انکار و لاپوشانی ندارد. این‌ها همان مردمی هستند که در غائله ۹۶ هم پای کار نظام ایستادند و امید دشمن را ناامید کردند.
چند نکته درباره غائله ۹۶

ممکن است بپسندید...