العبادی: ارتش ما نشان داده که به هیچ گروهی تعلق ندارد

العبادی: ارتش ما نشان داده که به هیچ گروهی تعلق ندارد
نخست وزیر عراق از فداکاری‌های ارتش این کشور و دستاورد‌های آن در شکست دادن تروریسم و آزادسازی عراق از لوث گروه تروریستی داعش قدردانی کرد.

العبادی: ارتش ما نشان داده که به هیچ گروهی تعلق ندارد

نخست وزیر عراق از فداکاری‌های ارتش این کشور و دستاورد‌های آن در شکست دادن تروریسم و آزادسازی عراق از لوث گروه تروریستی داعش قدردانی کرد.
العبادی: ارتش ما نشان داده که به هیچ گروهی تعلق ندارد

ممکن است بپسندید...