درخواست نتانیاهو از ترزا می برای حمایت از آشوب‌ها در ایران

درخواست نتانیاهو از ترزا می برای حمایت از آشوب‌ها در ایران
نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی تماس تلفنی از نخست وزیر بریتانیا خواست تا حمایت خود را از آشوب‌های ایران اعلام کند.

درخواست نتانیاهو از ترزا می برای حمایت از آشوب‌ها در ایران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی تماس تلفنی از نخست وزیر بریتانیا خواست تا حمایت خود را از آشوب‌های ایران اعلام کند.
درخواست نتانیاهو از ترزا می برای حمایت از آشوب‌ها در ایران

ممکن است بپسندید...