محمد صفی‌الدین: محبت جهان اسلام به «سیدالقائد» وصف ناشدنی است/ سیدی یابن محمد! تنها آرزویم دیدار شماست

محمد صفی‌الدین: محبت جهان اسلام به «سیدالقائد» وصف ناشدنی است/ سیدی یابن محمد! تنها آرزویم دیدار شماست
خواننده معروف لبنانی گفت: تمام افرادی که در کلیپ ابناءالشمس حضور داشتند، حتی مسیحیان و اهل سنت افراد واقعی و صادق در دین خودشان و محبتشان نسبت به سید القائد بودند.

محمد صفی‌الدین: محبت جهان اسلام به «سیدالقائد» وصف ناشدنی است/ سیدی یابن محمد! تنها آرزویم دیدار شماست

خواننده معروف لبنانی گفت: تمام افرادی که در کلیپ ابناءالشمس حضور داشتند، حتی مسیحیان و اهل سنت افراد واقعی و صادق در دین خودشان و محبتشان نسبت به سید القائد بودند.
محمد صفی‌الدین: محبت جهان اسلام به «سیدالقائد» وصف ناشدنی است/ سیدی یابن محمد! تنها آرزویم دیدار شماست

ممکن است بپسندید...