هنرمند مطرح، روحانی را به مناظره دعوت کرد!

هنرمند مطرح، روحانی را به مناظره دعوت کرد!
بهروز غریب‌پور در نشست خبری نمایش «اردک‌لی» با انتقاد از رویه سازمان سینمایی، رئیس‌جمهور را به مناظره دعوت کرد.

هنرمند مطرح، روحانی را به مناظره دعوت کرد!

بهروز غریب‌پور در نشست خبری نمایش «اردک‌لی» با انتقاد از رویه سازمان سینمایی، رئیس‌جمهور را به مناظره دعوت کرد.
هنرمند مطرح، روحانی را به مناظره دعوت کرد!

ممکن است بپسندید...