۶۰ درصد از مشکلات مردم مربوط به مشکلات اقتصادی است/ هرگونه اقدام دشمن‌شادکن محکوم است!

۶۰ درصد از مشکلات مردم مربوط به مشکلات اقتصادی است/ هرگونه اقدام دشمن‌شادکن محکوم است!
هیئت دانشجویی باقرالعلوم (ع) دانشگاه گیلان در بیانیه‌ای اعلام کرد: هرگونه اقدامات و تحرکات دشمن‌شادکن اخیر و اغتشاشات، تخریب، قتل و اعمال و رفتار توهین آمیز نسبت به مقدسات دینی-مذهبی را محکوم می‌نماییم.

۶۰ درصد از مشکلات مردم مربوط به مشکلات اقتصادی است/ هرگونه اقدام دشمن‌شادکن محکوم است!

هیئت دانشجویی باقرالعلوم (ع) دانشگاه گیلان در بیانیه‌ای اعلام کرد: هرگونه اقدامات و تحرکات دشمن‌شادکن اخیر و اغتشاشات، تخریب، قتل و اعمال و رفتار توهین آمیز نسبت به مقدسات دینی-مذهبی را محکوم می‌نماییم.
۶۰ درصد از مشکلات مردم مربوط به مشکلات اقتصادی است/ هرگونه اقدام دشمن‌شادکن محکوم است!

ممکن است بپسندید...