آزمون در امارات به روبین ملحق خواهد شد

آزمون در امارات به روبین ملحق خواهد شد
کاروان روبین کازان برای برپایی اردوی آمادکی قبل از نیم فصل دوم لیگ روسیه به امارات رفت.

آزمون در امارات به روبین ملحق خواهد شد

کاروان روبین کازان برای برپایی اردوی آمادکی قبل از نیم فصل دوم لیگ روسیه به امارات رفت.
آزمون در امارات به روبین ملحق خواهد شد

ممکن است بپسندید...