سرقت بامدادی از بانک سپه مرودشت با ورود از پنجره

سرقت بامدادی از بانک سپه مرودشت با ورود از پنجره
فرمانده انتظامی استان فارس از دستگیری یک سارق بانک بلافاصله بعد از سرقت و کشف ده میلیون ریال وجه نقد مسروقه خبر داد.

سرقت بامدادی از بانک سپه مرودشت با ورود از پنجره

فرمانده انتظامی استان فارس از دستگیری یک سارق بانک بلافاصله بعد از سرقت و کشف ده میلیون ریال وجه نقد مسروقه خبر داد.
سرقت بامدادی از بانک سپه مرودشت با ورود از پنجره

ممکن است بپسندید...