شمه‌ای از افشاگری‌هایی که خشم ترامپ را برانگیخته است

شمه‌ای از افشاگری‌هایی که خشم ترامپ را برانگیخته است
نویسنده کتاب «آتش و خشم درون کاخ سفید ترامپ» در کتاب خود از مشارکت ترامپ و دامادش در کودتا علیه، ولی عهد سابق عربستان، موافقت واشنگتن با تنبیه دوحه از سوی ریاض و جلوگیری از تشکیل دولت فلسطین نوشته است.

شمه‌ای از افشاگری‌هایی که خشم ترامپ را برانگیخته است

نویسنده کتاب «آتش و خشم درون کاخ سفید ترامپ» در کتاب خود از مشارکت ترامپ و دامادش در کودتا علیه، ولی عهد سابق عربستان، موافقت واشنگتن با تنبیه دوحه از سوی ریاض و جلوگیری از تشکیل دولت فلسطین نوشته است.
شمه‌ای از افشاگری‌هایی که خشم ترامپ را برانگیخته است

ممکن است بپسندید...