مجوز تدفین شهدای گمنام در دانشگاه آزاد محمودآباد صادر شد+ تصاویر

مجوز تدفین شهدای گمنام در دانشگاه آزاد محمودآباد صادر شد+ تصاویر
فرمانده کمیته تفحص ستاد کل نیرو‌های مسلح با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد، مجوز تدفین شهدای گمنام را در این دانشگاه صادر کرد.

مجوز تدفین شهدای گمنام در دانشگاه آزاد محمودآباد صادر شد+ تصاویر

فرمانده کمیته تفحص ستاد کل نیرو‌های مسلح با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی محمودآباد، مجوز تدفین شهدای گمنام را در این دانشگاه صادر کرد.
مجوز تدفین شهدای گمنام در دانشگاه آزاد محمودآباد صادر شد+ تصاویر

ممکن است بپسندید...