۱۰ نظامی سعودی در مرز‌های یمن کشته شدند

۱۰ نظامی سعودی در مرز‌های یمن کشته شدند
منابع یمنی از کشته شدن ۶ نفر و زخمی شدن ۴ نفر دیگر از نیرو‌های ارتش عربستان در عملیات نیرو‌های مرزی یمن خبر دادند.

۱۰ نظامی سعودی در مرز‌های یمن کشته شدند

منابع یمنی از کشته شدن ۶ نفر و زخمی شدن ۴ نفر دیگر از نیرو‌های ارتش عربستان در عملیات نیرو‌های مرزی یمن خبر دادند.
۱۰ نظامی سعودی در مرز‌های یمن کشته شدند

ممکن است بپسندید...