۲۰ مصدوم در زلزله ۵.۱ ریشتری سرپل ذهاب

۲۰ مصدوم در زلزله ۵.۱ ریشتری سرپل ذهاب
مجتبی خالدی گفت: بر اساس آخرین اطلاعات، تعداد مصدومان زلزله تاکنون به ۲۰ نفر رسیده است.

۲۰ مصدوم در زلزله ۵.۱ ریشتری سرپل ذهاب

مجتبی خالدی گفت: بر اساس آخرین اطلاعات، تعداد مصدومان زلزله تاکنون به ۲۰ نفر رسیده است.
۲۰ مصدوم در زلزله ۵.۱ ریشتری سرپل ذهاب

ممکن است بپسندید...