اربیل: تهران درباره ادعاهای آقای محسن رضایی شواهد و مدارک ارائه کند

اربیل: تهران درباره ادعاهای آقای محسن رضایی شواهد و مدارک ارائه کند
در پی اظهارات دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام علیه اقلیم کردستان در خصوص ناآرامی‌های کشورمان، مقامات اربیل خواهان ارائه شواهد و مستندات مورد اشاره وی شدند.

اربیل: تهران درباره ادعاهای آقای محسن رضایی شواهد و مدارک ارائه کند

در پی اظهارات دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام علیه اقلیم کردستان در خصوص ناآرامی‌های کشورمان، مقامات اربیل خواهان ارائه شواهد و مستندات مورد اشاره وی شدند.
اربیل: تهران درباره ادعاهای آقای محسن رضایی شواهد و مدارک ارائه کند

ممکن است بپسندید...