استقلالی‌ها فدراسیون فوتبال را تهدید کردند!/ ساکت نخواهیم ماند

استقلالی‌ها فدراسیون فوتبال را تهدید کردند!/ ساکت نخواهیم ماند
عضو هیئت مدیره استقلال گفت: در صورتی که رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره جپاروف اصلاح نشود، ساکت نخواهیم ماند.

استقلالی‌ها فدراسیون فوتبال را تهدید کردند!/ ساکت نخواهیم ماند

عضو هیئت مدیره استقلال گفت: در صورتی که رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره جپاروف اصلاح نشود، ساکت نخواهیم ماند.
استقلالی‌ها فدراسیون فوتبال را تهدید کردند!/ ساکت نخواهیم ماند

ممکن است بپسندید...