سالن‌های مطالعه کتابخانه مرکزی دانشگاه سمنان آغاز به کار کرد

سالن‌های مطالعه کتابخانه مرکزی دانشگاه سمنان آغاز به کار کرد
رئیس دانشگاه سمنان با بیان اینکه سالن‌های مطالعه برادران و خواهران کتابخانه مرکزی دانشگاه سمنان آغاز به کار کرد، گفت: این سالن‌های مطالعه تا ساعت ۱۰ شب آماده خدمت رسانی به دانشجویان است.

سالن‌های مطالعه کتابخانه مرکزی دانشگاه سمنان آغاز به کار کرد

رئیس دانشگاه سمنان با بیان اینکه سالن‌های مطالعه برادران و خواهران کتابخانه مرکزی دانشگاه سمنان آغاز به کار کرد، گفت: این سالن‌های مطالعه تا ساعت ۱۰ شب آماده خدمت رسانی به دانشجویان است.
سالن‌های مطالعه کتابخانه مرکزی دانشگاه سمنان آغاز به کار کرد

ممکن است بپسندید...