قیمت گذاری فضایی این بار برای تویوتا راو ۴!

قیمت گذاری فضایی این بار برای تویوتا راو ۴!
تویوتا راو ۴ با حجم موتور ۲/۵ لیتری حالا در نمایندگی در مرز ۳۰۰ میلیون تومان الاکلنگ بازی می‌کند. انگار قرار است در پایان فستیوال قیمت‌ها، جایزه حیرت برتر را به یکی از خودروها اختصاص بدهیم!

قیمت گذاری فضایی این بار برای تویوتا راو ۴!

تویوتا راو ۴ با حجم موتور ۲/۵ لیتری حالا در نمایندگی در مرز ۳۰۰ میلیون تومان الاکلنگ بازی می‌کند. انگار قرار است در پایان فستیوال قیمت‌ها، جایزه حیرت برتر را به یکی از خودروها اختصاص بدهیم!
قیمت گذاری فضایی این بار برای تویوتا راو ۴!

ممکن است بپسندید...