آرزوی آمریکایی‌ها خشکاندن ریشه‌های انقلاب اسلامی است/ ایرانی‌ها در ۴۰ سال گذشته هر دشمنی را زمین زدند

آرزوی آمریکایی‌ها خشکاندن ریشه‌های انقلاب اسلامی است/ ایرانی‌ها در ۴۰ سال گذشته هر دشمنی را زمین زدند
فرمانده کل ارتش گفت: رفتار آمریکایی‌ها در خصوص اغتشاشات ایران تازگی ندارد. آن‌ها همواره اعلام کرده اند که میخواهند ریشه انقلاب را بخشکانند.

آرزوی آمریکایی‌ها خشکاندن ریشه‌های انقلاب اسلامی است/ ایرانی‌ها در ۴۰ سال گذشته هر دشمنی را زمین زدند

فرمانده کل ارتش گفت: رفتار آمریکایی‌ها در خصوص اغتشاشات ایران تازگی ندارد. آن‌ها همواره اعلام کرده اند که میخواهند ریشه انقلاب را بخشکانند.
آرزوی آمریکایی‌ها خشکاندن ریشه‌های انقلاب اسلامی است/ ایرانی‌ها در ۴۰ سال گذشته هر دشمنی را زمین زدند

ممکن است بپسندید...