استقلال و خداحافظی با احترام با مجتبی جباری

استقلال و خداحافظی با احترام با مجتبی جباری
در حالی که زمزمه‌هایی مبنی بر بازگشت مجتبی جباری به استقلال وجود داشت باشگاه استقلال در این باره اظهار نظر رسمی داشته و گفته می‌خواهد با احترام با مجتبی جباری خداحافظی کند.

استقلال و خداحافظی با احترام با مجتبی جباری

در حالی که زمزمه‌هایی مبنی بر بازگشت مجتبی جباری به استقلال وجود داشت باشگاه استقلال در این باره اظهار نظر رسمی داشته و گفته می‌خواهد با احترام با مجتبی جباری خداحافظی کند.
استقلال و خداحافظی با احترام با مجتبی جباری

ممکن است بپسندید...