تشکر ویژه مایک پنس از ترامپ به خاطر تصویب قطعنامه ضد ایرانی

تشکر ویژه مایک پنس از ترامپ به خاطر تصویب قطعنامه ضد ایرانی
مایک پنس از قانونگذاران آمریکایی به خاطر تصویب قطعنامه ضدایرانی تشکر کرد.

تشکر ویژه مایک پنس از ترامپ به خاطر تصویب قطعنامه ضد ایرانی

مایک پنس از قانونگذاران آمریکایی به خاطر تصویب قطعنامه ضدایرانی تشکر کرد.
تشکر ویژه مایک پنس از ترامپ به خاطر تصویب قطعنامه ضد ایرانی

ممکن است بپسندید...