ظریف: ادامه برجام مستلزم پایبندی کامل آمریکا است

ظریف: ادامه برجام مستلزم پایبندی کامل آمریکا است
وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی کامل ایران به برجام را تایید کرده، اما ادامه این روند مستلزم پایبندی کامل آمریکا خواهد بود.

ظریف: ادامه برجام مستلزم پایبندی کامل آمریکا است

وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی کامل ایران به برجام را تایید کرده، اما ادامه این روند مستلزم پایبندی کامل آمریکا خواهد بود.
ظریف: ادامه برجام مستلزم پایبندی کامل آمریکا است

ممکن است بپسندید...