استان کرمانشاه امروز ۵۰ پس‌لرزه را تجربه کرد

استان کرمانشاه امروز ۵۰ پس‌لرزه را تجربه کرد
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه از صبح امروز و به دنبال زلزله ۵.۶ ریشتری در سومار تاکنون ۵۰ پس‌لرزه را تجربه کرده است.

استان کرمانشاه امروز ۵۰ پس‌لرزه را تجربه کرد

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه از صبح امروز و به دنبال زلزله ۵.۶ ریشتری در سومار تاکنون ۵۰ پس‌لرزه را تجربه کرده است.
استان کرمانشاه امروز ۵۰ پس‌لرزه را تجربه کرد

ممکن است بپسندید...