اکنون زمان حمله آمریکا به کره‌شمالی است

اکنون زمان حمله آمریکا به کره‌شمالی است
نشریه فارین پالیسی نوشت: واشنگتن هنوز فرصت دارد با حمله به تاسیسات هسته‌ای کره‌شمالی، جهان را از خطری بزرگ نجات دهد.

اکنون زمان حمله آمریکا به کره‌شمالی است

نشریه فارین پالیسی نوشت: واشنگتن هنوز فرصت دارد با حمله به تاسیسات هسته‌ای کره‌شمالی، جهان را از خطری بزرگ نجات دهد.
اکنون زمان حمله آمریکا به کره‌شمالی است

ممکن است بپسندید...