دیدار ظریف آغاز شد

دیدار ظریف آغاز شد
دیدار وزرای خارجه ایران و ژان ایو لودریان در محل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد.

دیدار ظریف آغاز شد

دیدار وزرای خارجه ایران و ژان ایو لودریان در محل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد.
دیدار ظریف آغاز شد

ممکن است بپسندید...