زمان واریز یارانه نقدی دی ماه اعلام شد

زمان واریز یارانه نقدی دی ماه اعلام شد
هشتاد و سومین مرحله یارانه نقدی، سه شنبه ۲۶ دی ماه واریز می‌شود.

زمان واریز یارانه نقدی دی ماه اعلام شد

هشتاد و سومین مرحله یارانه نقدی، سه شنبه ۲۶ دی ماه واریز می‌شود.
زمان واریز یارانه نقدی دی ماه اعلام شد

ممکن است بپسندید...