چین: در نشست ونکوور پیرامون کره‌شمالی شرکت نمی‌کنیم

چین: در نشست ونکوور پیرامون کره‌شمالی شرکت نمی‌کنیم

چین: در نشست ونکوور پیرامون کره‌شمالی شرکت نمی‌کنیم

چین: در نشست ونکوور پیرامون کره‌شمالی شرکت نمی‌کنیم

ممکن است بپسندید...