استقلال با خوش شانسی یک امتیاز گرفت/ باید بیشتر از یک گل می‌زدیم

استقلال با خوش شانسی یک امتیاز گرفت/ باید بیشتر از یک گل می‌زدیم
سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت: استقلال یک توپ روی دروازه ما آورد و گل زد اما ما موقعیت هایی زیادی داشتیم و باید بیشتر از یک گل می زدیم.

استقلال با خوش شانسی یک امتیاز گرفت/ باید بیشتر از یک گل می‌زدیم

سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت: استقلال یک توپ روی دروازه ما آورد و گل زد اما ما موقعیت هایی زیادی داشتیم و باید بیشتر از یک گل می زدیم.
استقلال با خوش شانسی یک امتیاز گرفت/ باید بیشتر از یک گل می‌زدیم

ممکن است بپسندید...