ترامپ با اروپایی‌ها در مورد اصلاحات برجام مذاکره می‌کند

ترامپ با اروپایی‌ها در مورد اصلاحات برجام مذاکره می‌کند
یک مقام بلندپایه در دولت آمریکا گفت: ترامپ قصد دارد با کشور‌های اروپایی در خصوص تغییراتی در برجام مذاکره کند که دائمی باشد.

ترامپ با اروپایی‌ها در مورد اصلاحات برجام مذاکره می‌کند

یک مقام بلندپایه در دولت آمریکا گفت: ترامپ قصد دارد با کشور‌های اروپایی در خصوص تغییراتی در برجام مذاکره کند که دائمی باشد.
ترامپ با اروپایی‌ها در مورد اصلاحات برجام مذاکره می‌کند

ممکن است بپسندید...