درگیری شدید بین فلسطینیان و نظامیان صهیونیست در کرانه باختری

درگیری شدید بین فلسطینیان و نظامیان صهیونیست در کرانه باختری
منابع فلسطینی از وقوع درگیری شدید بین فلسطینیان و نظامیان صهیونیست پس از اقامه نماز جمعه در کرانه باختری و مرز نوار غزه خبر دادند.

درگیری شدید بین فلسطینیان و نظامیان صهیونیست در کرانه باختری

منابع فلسطینی از وقوع درگیری شدید بین فلسطینیان و نظامیان صهیونیست پس از اقامه نماز جمعه در کرانه باختری و مرز نوار غزه خبر دادند.
درگیری شدید بین فلسطینیان و نظامیان صهیونیست در کرانه باختری

ممکن است بپسندید...