نفت همچنان در مرز ۷۰ دلار

نفت همچنان در مرز ۷۰ دلار
قیمت نفت روز گذشته به بالای 70 دلار رسیده بود امروز با اندکی کاهش به 69.22 دلار در هر بشکه رسید.

نفت همچنان در مرز ۷۰ دلار

قیمت نفت روز گذشته به بالای 70 دلار رسیده بود امروز با اندکی کاهش به 69.22 دلار در هر بشکه رسید.
نفت همچنان در مرز ۷۰ دلار

ممکن است بپسندید...