کشته شدن ۱۹ پلیس محلی در درگیری با نظامیان آمریکایی در شرق افغانستان

کشته شدن ۱۹ پلیس محلی در درگیری با نظامیان آمریکایی در شرق افغانستان
برخی از منابع امنیتی افغان اعلام کردند در درگیری بین نیروهای پلیس محلی افغان و نظامیان آمریکایی در ولایت ننگرهار ۱۹ پلیس محلی کشته شدند.

کشته شدن ۱۹ پلیس محلی در درگیری با نظامیان آمریکایی در شرق افغانستان

برخی از منابع امنیتی افغان اعلام کردند در درگیری بین نیروهای پلیس محلی افغان و نظامیان آمریکایی در ولایت ننگرهار ۱۹ پلیس محلی کشته شدند.
کشته شدن ۱۹ پلیس محلی در درگیری با نظامیان آمریکایی در شرق افغانستان

ممکن است بپسندید...