واشنگتن از طریق عربستان ما را از ‘معامله قرن’ مطلع کرده بود

واشنگتن از طریق عربستان ما را از ‘معامله قرن’ مطلع کرده بود
‘احمد المجدلانی’عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف)در باره طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معروف به «معامله قرن» در مورد فلسطین گفت: آمریکا این طرح را به عربستان ارایه کرده و ریاض نیز مقامات فلسطین را از آن مطلع کرده بود.

واشنگتن از طریق عربستان ما را از ‘معامله قرن’ مطلع کرده بود

‘احمد المجدلانی’عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف)در باره طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معروف به «معامله قرن» در مورد فلسطین گفت: آمریکا این طرح را به عربستان ارایه کرده و ریاض نیز مقامات فلسطین را از آن مطلع کرده بود.
واشنگتن از طریق عربستان ما را از ‘معامله قرن’ مطلع کرده بود

ممکن است بپسندید...