انفجار انتحاری در کاظمین با ۱۵ کشته و زخمی/شخص ایرانی در میان کشته‌شدگان نیست

انفجار انتحاری در کاظمین با ۱۵ کشته و زخمی/شخص ایرانی در میان کشته‌شدگان نیست
رسانه‌ها از انفجاری انتحاری در شهر کاظمین عراق خبر می‌دهند.

انفجار انتحاری در کاظمین با ۱۵ کشته و زخمی/شخص ایرانی در میان کشته‌شدگان نیست

رسانه‌ها از انفجاری انتحاری در شهر کاظمین عراق خبر می‌دهند.
انفجار انتحاری در کاظمین با ۱۵ کشته و زخمی/شخص ایرانی در میان کشته‌شدگان نیست

ممکن است بپسندید...