جنگنده‌های اسرائیلی رفح را بمباران کردند

جنگنده‌های اسرائیلی رفح را بمباران کردند
رسانه‌ها از بمباران مناطقی در رفح از سوی جنگنده‌های متجاوز رژیم صهیونیستی خبر دادند.

جنگنده‌های اسرائیلی رفح را بمباران کردند

رسانه‌ها از بمباران مناطقی در رفح از سوی جنگنده‌های متجاوز رژیم صهیونیستی خبر دادند.
جنگنده‌های اسرائیلی رفح را بمباران کردند

ممکن است بپسندید...