راهپیمایی شهروندان زوریخ در اعتراض به سفر ترامپ به سوئیس

راهپیمایی شهروندان زوریخ در اعتراض به سفر ترامپ به سوئیس
جمعی از شهروندان مخالف ترامپ و نظام سرمایه داری در سوئیس، با انجام راهپیمایی در زوریخ، خواستار لغو سفر رئیس جمهور آمریکا به کشورشان شدند.

راهپیمایی شهروندان زوریخ در اعتراض به سفر ترامپ به سوئیس

جمعی از شهروندان مخالف ترامپ و نظام سرمایه داری در سوئیس، با انجام راهپیمایی در زوریخ، خواستار لغو سفر رئیس جمهور آمریکا به کشورشان شدند.
راهپیمایی شهروندان زوریخ در اعتراض به سفر ترامپ به سوئیس

ممکن است بپسندید...