پایتخت سوئیس هم شاهد برگزاری تظاهرات ضد ترامپ بود

پایتخت سوئیس هم شاهد برگزاری تظاهرات ضد ترامپ بود
گروهی از مخالفان «جهانی شدن» به نشانه اعتراض به حضور رئیس جمهور آمریکا در «مجمع جهانی اقتصاد» در سوئیس، روز شنبه در خیابان‌های پایتخت این کشور اروپایی تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.

پایتخت سوئیس هم شاهد برگزاری تظاهرات ضد ترامپ بود

گروهی از مخالفان «جهانی شدن» به نشانه اعتراض به حضور رئیس جمهور آمریکا در «مجمع جهانی اقتصاد» در سوئیس، روز شنبه در خیابان‌های پایتخت این کشور اروپایی تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.
پایتخت سوئیس هم شاهد برگزاری تظاهرات ضد ترامپ بود

ممکن است بپسندید...