تظاهرات مجدد ساکنین تل‌آویو علیه فساد نتانیاهو

تظاهرات مجدد ساکنین تل‌آویو علیه فساد نتانیاهو
هزاران نفر در اعتراض به فساد مالی و دولتی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مرکز تل‌آویو تظاهرات کردند.

تظاهرات مجدد ساکنین تل‌آویو علیه فساد نتانیاهو

هزاران نفر در اعتراض به فساد مالی و دولتی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مرکز تل‌آویو تظاهرات کردند.
تظاهرات مجدد ساکنین تل‌آویو علیه فساد نتانیاهو

ممکن است بپسندید...