دانشجویان کرمانی با خانواده‌های جان‌باختگان کشتی سانچی ابراز همدردی کردند

دانشجویان کرمانی با خانواده‌های جان‌باختگان کشتی سانچی ابراز همدردی کردند
نهادها و تشکل‌های دانشجویی و دانشگاهیان استان کرمان ضمن ابراز تأسف از حادثه کشتی سانچی با خانواده‌های جان‌باختگان کشتی سانچی ابراز همدردی کردند.

دانشجویان کرمانی با خانواده‌های جان‌باختگان کشتی سانچی ابراز همدردی کردند

نهادها و تشکل‌های دانشجویی و دانشگاهیان استان کرمان ضمن ابراز تأسف از حادثه کشتی سانچی با خانواده‌های جان‌باختگان کشتی سانچی ابراز همدردی کردند.
دانشجویان کرمانی با خانواده‌های جان‌باختگان کشتی سانچی ابراز همدردی کردند

ممکن است بپسندید...