رزمایش مشترک نظامی امارات متحده عربی و آمریکا آغاز شد

رزمایش مشترک نظامی امارات متحده عربی و آمریکا آغاز شد
رزمایش مشترک نظامی امارات عربی و آمریکا با نام «اتحاد آهنین ۶» در امارات آغاز شد و به مدت دو هفته نیز ادامه خواهد یافت.

رزمایش مشترک نظامی امارات متحده عربی و آمریکا آغاز شد

رزمایش مشترک نظامی امارات عربی و آمریکا با نام «اتحاد آهنین ۶» در امارات آغاز شد و به مدت دو هفته نیز ادامه خواهد یافت.
رزمایش مشترک نظامی امارات متحده عربی و آمریکا آغاز شد

ممکن است بپسندید...