فراخوان سومین جشنواره هنری و همایش بین المللی حقوق بشر آمریکایی اعلام شد

فراخوان سومین جشنواره هنری و همایش بین المللی حقوق بشر آمریکایی اعلام شد
نشست خبری و مراسم رونمایی پوستر «سومین جشنواره هنری و همایش بین‌المللی حقوق بشر آمریکایی» با حضور دکتر اسماعیل آجرلو دبیر این جشنواره برگزار شد.

فراخوان سومین جشنواره هنری و همایش بین المللی حقوق بشر آمریکایی اعلام شد

نشست خبری و مراسم رونمایی پوستر «سومین جشنواره هنری و همایش بین‌المللی حقوق بشر آمریکایی» با حضور دکتر اسماعیل آجرلو دبیر این جشنواره برگزار شد.
فراخوان سومین جشنواره هنری و همایش بین المللی حقوق بشر آمریکایی اعلام شد

ممکن است بپسندید...