پل رایان: اظهارات ترامپ تاسف بار است

پل رایان: اظهارات ترامپ تاسف بار است
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا سخنان اخیر رئیس جمهور این کشور در مورد کشور‌های آفریقایی را تاسف بار خواند.

پل رایان: اظهارات ترامپ تاسف بار است

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا سخنان اخیر رئیس جمهور این کشور در مورد کشور‌های آفریقایی را تاسف بار خواند.
پل رایان: اظهارات ترامپ تاسف بار است

ممکن است بپسندید...