گسترش رشته های فنی و حرفه ای از اولویت های دانشگاه های آزاد گیلان است

گسترش رشته های فنی و حرفه ای از اولویت های دانشگاه های آزاد گیلان است
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان گفت: دانشگاه های آزاد اسلامی در استان گیلان با تاسیس آزمایشگاه ها و کارگاه های پیشرفته و منحصر به فرد در آینده به سوی گسترش رشته های فنی و حرفه ای پیش خواهد رفت.

گسترش رشته های فنی و حرفه ای از اولویت های دانشگاه های آزاد گیلان است

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان گفت: دانشگاه های آزاد اسلامی در استان گیلان با تاسیس آزمایشگاه ها و کارگاه های پیشرفته و منحصر به فرد در آینده به سوی گسترش رشته های فنی و حرفه ای پیش خواهد رفت.
گسترش رشته های فنی و حرفه ای از اولویت های دانشگاه های آزاد گیلان است

ممکن است بپسندید...