آیت‌الله مظاهری خواستار بررسی ابعاد حادثه نفتکش ایرانی شد

آیت‌الله مظاهری خواستار بررسی ابعاد حادثه نفتکش ایرانی شد
رئیس حوزه علمیه اصفهان با تسلیت درگذشت هموطنانمان در حادثه آتش سوزی کشتی نفتکش ایرانی خواستار بررسی ابعاد این حادثه شد.

آیت‌الله مظاهری خواستار بررسی ابعاد حادثه نفتکش ایرانی شد

رئیس حوزه علمیه اصفهان با تسلیت درگذشت هموطنانمان در حادثه آتش سوزی کشتی نفتکش ایرانی خواستار بررسی ابعاد این حادثه شد.
آیت‌الله مظاهری خواستار بررسی ابعاد حادثه نفتکش ایرانی شد

ممکن است بپسندید...