اجازه نمی‌دهیم فلسطین وجه المصالحه شود

اجازه نمی‌دهیم فلسطین وجه المصالحه شود
رئیس مجلس گفت: ما نباید اجازه دهیم مسأله فلسطین وجه المصالحه شود و نقش ترکیه در این زمینه بسیار مهم است.

اجازه نمی‌دهیم فلسطین وجه المصالحه شود

رئیس مجلس گفت: ما نباید اجازه دهیم مسأله فلسطین وجه المصالحه شود و نقش ترکیه در این زمینه بسیار مهم است.
اجازه نمی‌دهیم فلسطین وجه المصالحه شود

ممکن است بپسندید...