ادامه فشار آمریکا به فلسطینی‌ها/ ترامپ بخشی از کمک‌ها به آژانس بین‌المللی کار را قطع کرد

ادامه فشار آمریکا به فلسطینی‌ها/ ترامپ بخشی از کمک‌ها به آژانس بین‌المللی کار را قطع کرد
آمریکا در نامه‌ای به آژانس کار و امداد ملل متحد (آنروا) که از آوارگان فلسطینی حمایت می‌کند، اعلام کرد پرداخت ۶۵ میلیون دلار از کمک‌های وعده داده شده به این آژانس را تعلیق می‌کند.

ادامه فشار آمریکا به فلسطینی‌ها/ ترامپ بخشی از کمک‌ها به آژانس بین‌المللی کار را قطع کرد

آمریکا در نامه‌ای به آژانس کار و امداد ملل متحد (آنروا) که از آوارگان فلسطینی حمایت می‌کند، اعلام کرد پرداخت ۶۵ میلیون دلار از کمک‌های وعده داده شده به این آژانس را تعلیق می‌کند.
ادامه فشار آمریکا به فلسطینی‌ها/ ترامپ بخشی از کمک‌ها به آژانس بین‌المللی کار را قطع کرد

ممکن است بپسندید...