اندرحکایت روحانی و ابوالمشاغل دولت/ صالحی تروریسم مظلوم را به حاشیه برد

اندرحکایت روحانی و ابوالمشاغل دولت/ صالحی تروریسم مظلوم را به حاشیه برد
داغترین مسائل توییتر روز و شب گذشته بیشتر حول جان باختن دریامردان در نفتکش سانچی، جنجال روحانی درمورد نقد حضرت مهدی (عج)، کشته شدن یکی از اعضای فرقه کومله و انتساب رضا صالحی‌امیری در چندمین سمت رسمی‌اش و… بود.

اندرحکایت روحانی و ابوالمشاغل دولت/ صالحی تروریسم مظلوم را به حاشیه برد

داغترین مسائل توییتر روز و شب گذشته بیشتر حول جان باختن دریامردان در نفتکش سانچی، جنجال روحانی درمورد نقد حضرت مهدی (عج)، کشته شدن یکی از اعضای فرقه کومله و انتساب رضا صالحی‌امیری در چندمین سمت رسمی‌اش و… بود.
اندرحکایت روحانی و ابوالمشاغل دولت/ صالحی تروریسم مظلوم را به حاشیه برد

ممکن است بپسندید...