به رشد قدی کودکتان توجه کنید/ فرزندتان را در فعالیت‌های گروهی شرکت دهید

به رشد قدی کودکتان توجه کنید/ فرزندتان را در فعالیت‌های گروهی شرکت دهید
یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: اگر در خانواده‌ای قد پدر و مادر متوسط یا کوتاه است با تغذیه و ورزش مناسب بخصوص قبل از بلوغ کودک می‌تواند قد بلند تری نسبت به پدر و مادر خود داشته باشد

به رشد قدی کودکتان توجه کنید/ فرزندتان را در فعالیت‌های گروهی شرکت دهید

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: اگر در خانواده‌ای قد پدر و مادر متوسط یا کوتاه است با تغذیه و ورزش مناسب بخصوص قبل از بلوغ کودک می‌تواند قد بلند تری نسبت به پدر و مادر خود داشته باشد
به رشد قدی کودکتان توجه کنید/ فرزندتان را در فعالیت‌های گروهی شرکت دهید

ممکن است بپسندید...